Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3

TECHNOLOGY PRECISION INNOVATION

Kể từ năm 1966, TPI đã là một trong những nhà cung cấp ổ bi hàng đầu bằng cách cung cấp nhiều loại ổ bi tùy chỉnh như ổ lăn chữ thập và ổ lăn chính xác cho ngành công nghiệp toàn cầu. Vòng bi cầu chất lượng của chúng tôi được sử dụng trên khắp thế giới bởi các nhà sản xuất lớn, những người tin tưởng vào chất lượng ổn định của chúng tôi.

Industry Solutions

Vòng bi TPI được sử dụng rộng rãi trong mọi ngành công nghiệp. Các nhà cung cấp vòng bi TPI cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như thiết bị gia dụng, dụng cụ điện, động cơ điện, máy công cụ, v.v. Là một trong những nhà sản xuất vòng bi hàng đầu, chúng tôi đảm bảo vòng bi của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu ứng dụng của khách hàng ở mức cao nhất tiêu chuẩn chất lượng.

Information technology
Home appliance
Sporting
Electric motors
Two-wheelers
Automotive
Home appliance
Power-Tools

Product Categories

News & Events

Close